Home
Info
HdW
consultancy& advies
Home

HdW consultancy & advies

Ontstaansgeschiedenis:

HdW consultancy & advies is ontstaan uit WWV-consult (Wiersma, de Weert & van Veen). WWV-consult is opgericht in 2003. In het voorjaar van 2008 heeft Van Veen te kennen gegeven te willen gaan werken voor 1 van onze klanten. Gezamenlijk hebben wij daarop besloten ieder zelfstandig verder te gaan. De naam HdW staat voor de initialen van Henk de Weert - de eigenaar, c.q. oprichter. Simon Wiersma gaat verder onder de naam IGB advies & consultancy.

Werkzaamheden:

Implementatie van ERP software voor de installatie, bouw en gww branche. Het begrip ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP software wordt gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.

Niet alleen de financiele administratie, maar ook de projectenadministratie, urenverantwoordingen, facturering, HRM (Human Recource Management), voorraadadministratie, artikelbeheer, calculatie e.d. zijn hier onderdeel van. HdW heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring in de branche en kan u begeleiden in de volle breedte van alle bedrijfsprocessen.

HomeInfo